III Turniej Familijni Cup

KAMIEŃ GOLF CLUB

 

zaprasza na turniej

 

III FAMILIJNI CUP

 

14.08.2021 sobota

 

 

Format turnieju:
18 dołków Texas Scramble Parami brutto oraz netto – 3/8 wspólnego HCP

Tees:
Mężczyźni oraz  juniorzy powyżej 12 lat – żółte, kobiety, juniorzy 12 lat i młodsi oraz master seniorzy powyżej 75 lat– czerwone.

Opłaty:

Członkowie
KCC 100,- zł

Członkowie ABGC, BPGC, MLGC, GKG, G&R, AF, SKG, EKG, BWL  150,- zł

Goście  170,- zł

Juniorzy KCC/ Juniorzy  60,-  / 80,- zł

Opłata wpisowa zawiera: rundę turniejową, śniadanie oraz obiad po rundzie.

Remis

a) W przypadku remisu o wyższym miejscu w kategorii brutto decyduje wynik na ostatnich 9, 6, 3 i 1 dołku.

b) W przypadku remisu o wyższym miejscu w kategorii netto decyduje niższy dokładny wspólny handicap.

 

Podział nagród:
Obowiązuje zasada brutto przed netto oraz rozłączne przyznawanie nagród i pucharów.

 

Trofea i nagrody:

Kategoria Texas Scramble brutto za I miejsce – 2 x voucher o wartości 250 zł

Kategoria Texas Scramble netto 3/8 wspólnego HCP

I miejsce – 2 x voucher o wartości 220 zł
II miejsce – 2 x voucher o wartości 150 zł
III miejsce – 2 x voucher o wartości 100 zł

Rozgrywanie rundy golfowej może odbywać się tylko przy zachowaniu obowiązujących obecnie procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa podczas epidemii.

 

Zgłoszenia udziału w turnieju w recepcji KCCbiuro@golfkcc.pl,na stronie golfkcc.pl oraz  pzgolf.pl oraz pod nr telefonu 605 044 452 do dnia 13.08.2020 do godz. 15.00.

 

Kamień Country Club – wspaniałe turnieje, wspaniałe nagrody, wspaniała atmosfera !

 

 

III FAMILIJNI CUP 14.08.2021


 

Zasady Turnieju Texas Scramble Parami

3/8 wspólnego HCP

 

1.Drużyna wybiera spośród siebie kapitana, który podejmuje ostateczne decyzje i jest odpowiedzialny za zapisywanie wyników drużyny.

2.Każdy członek drużyny uderza swoją piłkę z obszaru tee.

3.Po zagraniu obu zawodników kapitan drużyny wybiera, jego zdaniem, lepsze położenie jednej z dwóch piłek i zaznacza pozycję piłki kołeczkiem tee (lub innym znacznikiem). Druga piłka zostaje podniesiona

4.Każdy z partnerów zagrywa swoją piłkę, ustawiając ją na pozycji nie dalszej niż szerokość złożonej karty wyników poza greenem i połowa szerokości złożonej karty wyników na greenie od zaznaczonego położenia piłki kołeczkiem tee (lub innym znacznikiem), ale nie bliżej dołka.

Pierwszy uderza zawodnik , którego piłka została wybrana.

5.Po zagraniu przez obu partnerów swoich piłek, kapitan drużyny znów wybiera lepsze położenie jednej z dwóch piłek i procedura się powtarza, także w odniesieniu do puttowania, aż do zdobycia dołka przez jednego z partnerów. Położenie piłki każdego z partnerów powinno być wybrane minimum 4 razy.

6.Na karcie wyników: zapisywany jest wynik drużyny.

7.Handicap drużyny jest wyliczany w następujący sposób:

 

1) (HCP GRY gracza 1 + HCP GRY Gracza 2) / 8 x 3

2) Otrzymany HCP DRUŻYNY zaokrąglamy do pełnych dziesiątek.

Przykład:

Gracz 1 – HCP indywidulny = 19,8 czyli HCP Gry (wg slope pola KCC)=21

Gracz 2 – HCP indywidualny = 11,5 czyli HCP Gry (wg slope pola KCC)= 10

 

(21+10) / 8 = 3,875 x 3 = 11,625 otrzymany HCP Drużyny zaokrąglamy do 12

 

 

 

GRĘBOWO Pogoda