• German
  • Polish

Newsletter, formularz kontaktowy, FORMULARZ CZŁONKOWSKI – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamień Country Club z siedzibą w Grębowie 42, 72-400 Kamień Pomorski,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania newslettera, informacji handlowych i marketingowych oraz komunikacji poprzez formularz kontaktowy –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia ich z subskrypcji lub bazy e-mail.
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@golfkcc
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”, odpowiedź na informację przekazaną za pomocą formularza kontaktowego oraz przesłanie informacji handlowych na Pani/Pana adres e-mail.
  • Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich.