• German
  • Polish

SPONSORING DOŁKA

Zapraszamy do sponsorowania dołka poprzez umieszczenie tablicy reklamowej o powierzchni reklamowej: 1 m x 1 m oraz tabliczki umieszczonej przy Budynku klubowym.

Roczny koszt sponsoringu wynosi 1000 PLN i obejmuje:

Koszt wykonania i posadowienia tablic reklamowych spoczywa na Reklamodawcy. Rozmiar i projekt tablic reklamowych musi być dopasowany do wymagań wskazanych powyżej.