Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19

Szanowni Golfiści,

Informujemy, że Zarząd PZG w dniu 04.05.2020 przyjął uchwałę regulującą ‚Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania.

Dokument powstał we współpracy z PGA Polska oraz reprezentantami pól i obiektów golfowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące tych procedur i zasad . Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do zawartych przepisów, rekomendacji i zaleceń.


 

Podstawowe procedury bezpieczeństwa bezwzględnie wiążące:

 • Przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z danego dołka (rekomendowana gra w maksymalnie 3-osobowych flajtach)
 • Wyłączenie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)
 • Ograniczenie kontaktu między grupami korzystających – obowiązek zachowania dystansu społecznego min. 2 metry pomiędzy ćwiczącymi i pozostałymi osobami obecnymi na obiekcie
 • Zakaz organizacji turniejów golfowych

Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii:

 • Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom.
  Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników współgracza. Potwierdzenia uzyskanych wyników dokonuje się ustnie lub elektronicznie.
 • Obowiązuje całkowity zakaz:
  – dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;
  – używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym,
  – używania myjek do piłek,
  – dotykania i podnoszenia piłek innych graczy i trenujących;
  – dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym.
 • Unikanie dotykania piłki i flagi przy wyciąganiu piłki z dołka. Należy podporządkować się decyzjom zarządcy pola golfowego w zakresie praktycznego wdrożenia modyfikacji definicji dołka lub piłki w dołku, poprzez zastosowanie któregoś z następujących rozwiązań:
  – wykorzystywanie urządzeń do wyciągania piłek;
  – narysowanie okręgów gimme o średnicy 50 cm wokół dołków;
  – wyniesienie dołków do góry (wystający plastik);
  – zastosowanie innych dostępnych rozwiązań technicznych gwarantujących, że piłka nie spocznie poniżej poziomu gruntu (spłycenie dołka).

Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund pozaturniejowych (dawniej EDS) są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.Pozostałe rekomendacje dla zarządców pól golfowych, standardy zachowania graczy oraz wytyczne dla trenerów i instruktorów znajdują się  –
TUTAJ

GRĘBOWO Pogoda