Mistrzostwa regionu zachód już 9-11 październik

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

MISTRZOSTWACH REGIONU ZACHÓD

9-10-11.10.2020

PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA

 


Opłaty wpisowe za turniej
Zawodnicy – członkowie pola golfowego 210 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r., członkowie klubów zaprzyjaźnionych z KGC. 300 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r. 390 zł
Zawodnicy urodzeni po 2002 r. – członkowie pola golfowego, członkowie klubów zaprzyjaźnionych z KGC. 150 zł
Zawodnicy urodzeni po 1992 r. 210 zł

 

Opłata zawiera: 3 rundy turniejowe, pakiet startowy (woda, banan, baton), ciepły posiłek po turnieju (zupa).

RUNDA TRENINGOWA 08.10.2020 – 100 ZŁ

 

ZAPISY  NA STRONIE WWW.REGIONY.PZGOLF.PL LUB W RECEPCJI KAMIEŃ GOLF CLUB

TEL. 605 044 452, DO DNIA 8.10.2020.

 


 

Klasyfikacja stroke play brutto kobiet: I, II, III miejsce.

Klasyfikacja stroke play netto mężczyzn: I, II, III miejsce.

Klasyfikacja stroke play netto kobiet: I, II, III miejsce.

 

Klasyfikacje stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach nagroda przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto.

Do klasyfikacji netto HCP turniejowe zawodnika będzie liczone z pełnego HCP gry.

 

GRĘBOWO Pogoda