Turniej – PSGS Polish Senior Qualifiers 2021

Data:

21.8.2021 – Kamień Golf & Country Club

Uprawnieni do gry:

a. Kobiety i mężczyzni, którzy ukończyli 50 lat na dzień przed rozpoczęciem turnieju
b. Posiadający hcp 36 lub niższy. Gracze z wyższym hcp grają z hcp = 36.
c. Gracze poniżej 50 lat mogą wziąć udział w kategorii Kandydatów na seniorów.

Zgłoszenia:

a. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 128 golfistek i golfistów
b. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez system EAGLE oraz recepcję Kamień Golf & CC.

Format gry:

• Stableford netto połączona HCP 0-18
• Stableford netto połączona HCP 18,1 – 36
• Stableford netto połączona „under 50” 0 – 36

Opłaty:

• 70 członkowie Klubu i jednocześnie członkowie PSGS
• 90 członkowie Klubu
• 150 członkowie PSGS
• 170 pozostali

 

Tees:

• kobiety – tee czerwone;
• mężczyźni – tee żółte;

Punktacja Polish Senior Qualifiers:

Faza Zasadnicza

• Do końcowego wyniku w Fazie Zasadniczej liczone są Punkty Stableforda zdobyte w
w jednym z turniejów eliminacyjnych, w poszczególnych kat., zgodnie z poniższym:
W każdej kategorii po zakończeniu Fazy Zasadniczej przydzielone zostaną graczom
bonusowe punkty Stableforda w zależności od zdobytych miejsc według załączonej poniżej
tabelki. Z taką liczbą punktów poszczególni gracze przystąpią do Finału.

 

 

Gracze przystępują do Finału z punktami bonusowymi Stableforda przyznanymi po
eliminacjach.

• Ostateczna klasyfikacja Finału powstanie po zsumowaniu bonusowych punktów
Stableforda przydzielonych według miejsc zdobytych w eliminacjach oraz punktów
Stableforda zdobytych w finale.

• W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednej eliminacji pod uwagę brana będzie
lepsza runda.

• Turniej rozgrywany zgodnie z Ogólnoświatowym Systemem Handicapowym (WHS).
Zgodnie z systemem WHS Komitet ustala wartość Handicapu na 95% (dot.
wszystkich grup Handicapowch).

1. O zwycięstwie w klasyfikacji eliminacji w poszczególnych kategoriach decyduje
większa liczba zdobytych Punktów Stableforda.

2. W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów w klasyfikacji Eliminacji o
zwycięstwie decyduje dogrywka w systemie „sudden death”, o pozostałych wyższych
miejscach decyduje countback.

W przypadku braku rozstrzygnięcia o wyższym miejscu zdecyduje losowanie

GRĘBOWO Pogoda